Individuals Personal Insurance

Bảo hiểm tiết kiệm tích lũy cho con

Bảo hiểm tiết kiệm tích lũy cho con

Sản phẩm bảo hiểm tiết kiệm tích lũy cho con bảo hiểm cho mọi cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam tham gia gửi tiền tiết kiệm tại Vietinbank.
Bảo hiểm An toàn cá nhân

Bảo hiểm An toàn cá nhân

Bảo hiểm An toàn cá nhân của VBI sẽ bảo vệ bạn trước những tai nạn không may xảy ra ở bất kỳ nơi đâu trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Important Note

In 10th April 2016, VietinBank hold Golf tournament - VietinBank & Korean Partners at the Royal Golf Club. The golfers play 18 holes on the golf course Manner handicap, with the prize structure: First, Second, Third (under 3 tournament table), the technique and the Hole-in-one.

Helpful Information

  VBI was honoured as Top 100 "Vietnamese Excellent Brands Awards 2015”

  VBI insurance Hold-in-one prize worth 1.5 billion VND