Business Other Products

Bảo hiểm lòng trung thành

Bảo hiểm lòng trung thành

Bảo hiểm cho những tổn thất về tiền bạc, tài sản…do hành vi không trung thực của nhân viên của người được bảo hiểm.
Bảo hiểm tiền

Bảo hiểm tiền

Bảo hiểm cho tiền tại địa điểm được bảo hiểm và tiền trong quá trình vận chuyển (tiền được hiểu là tiền mặt, ngân phiếu, giấy tờ có giá, séc, phiếu chuyển tiền, thẻ tín dụng, hóa đơn bán hàng, công trái, hối phiếu, các chứng từ có thể chuyển đổi thành tiền).
Bảo hiểm bồi thường giải thưởng (Hole in one)

Bảo hiểm bồi thường giải thưởng (Hole in one)

Bảo hiểm cho nghĩa vụ phải chi trả của người được bảo hiểm đối với giải thưởng Hole in one trong giải thi đấu golf.
Bảo hiểm trộm cướp

Bảo hiểm trộm cướp

Bảo hiểm cho những tổn thất vật chất xảy ra tài sản của người được bảo hiểm do trộm cướp gây ra.

Important Note

In 10th April 2016, VietinBank hold Golf tournament - VietinBank & Korean Partners at the Royal Golf Club. The golfers play 18 holes on the golf course Manner handicap, with the prize structure: First, Second, Third (under 3 tournament table), the technique and the Hole-in-one.

Helpful Information

  VBI was honoured as Top 100 "Vietnamese Excellent Brands Awards 2015”

  VBI insurance Hold-in-one prize worth 1.5 billion VND