Individuals Motorbike Insurance

Bảo hiểm vật chất xe máy

Bảo hiểm vật chất xe máy

Bảo hiểm vật chất xe máy của VBI giúp phòng tránh các rủi ro không may xảy ra đối với chiếc xe của bạn.
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy

Tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe máy là bạn đã chấp hành đúng chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước và luật giao thông đường bộ.

Important Note

In 10th April 2016, VietinBank hold Golf tournament - VietinBank & Korean Partners at the Royal Golf Club. The golfers play 18 holes on the golf course Manner handicap, with the prize structure: First, Second, Third (under 3 tournament table), the technique and the Hole-in-one.

Helpful Information

  VBI was honoured as Top 100 "Vietnamese Excellent Brands Awards 2015”

  VBI insurance Hold-in-one prize worth 1.5 billion VND