Business Employee Insurance

Bảo hiểm tai nạn người lao động

Bảo hiểm tai nạn người lao động

Sản phẩm bảo hiểm cho các rủi ro tai nạn, ốm đau bệnh tật xảy ra ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người được bảo hiểm.
 Bảo hiểm kết hợp con người

Bảo hiểm kết hợp con người

Sản phẩm bảo hiểm cho các rủi ro tai nạn, ốm đau bệnh tật và thai sản ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người được bảo hiểm.
Bảo hiểm sức khỏe VBI Care

Bảo hiểm sức khỏe VBI Care

Đối tượng bảo hiểm là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam có độ tuổi từ 12 tháng tuổi đến 65 tuổi.
Bảo hiểm toàn diện học sinh

Bảo hiểm toàn diện học sinh

Đối tượng bảo hiểm là học sinh đang theo học các trường: nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, học sinh học nghề.

Important Note

In 10th April 2016, VietinBank hold Golf tournament - VietinBank & Korean Partners at the Royal Golf Club. The golfers play 18 holes on the golf course Manner handicap, with the prize structure: First, Second, Third (under 3 tournament table), the technique and the Hole-in-one.

Helpful Information

  VBI was honoured as Top 100 "Vietnamese Excellent Brands Awards 2015”

  VBI insurance Hold-in-one prize worth 1.5 billion VND