Business Other Products

Bảo hiểm tiền

Mô tả sản phẩm
Bảo hiểm cho tiền tại địa điểm được bảo hiểm và tiền trong quá trình vận chuyển (tiền được hiểu là tiền mặt, ngân phiếu, giấy tờ có giá, séc, phiếu chuyển tiền, thẻ tín dụng, hóa đơn bán hàng, công trái, hối phiếu, các chứng từ có thể chuyển đổi thành tiền).
 
Phạm vi bảo hiểm
Bồi thường cho những mất mát, thiệt hại về tiền thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm hay do Người được bảo hiểm chịu trách nhiệm trông coi khi đặt tại địa điểm được bảo hiểm hay trong khi vận chuyển do bị cướp, cháy, sét đánh, nổ, hoặc tai nạn giao thông đối với xe vận chuyển tiền.
 
Đối tượng khách hàng
Các ngân hàng, chủ doanh nghiệp
 
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
  • Giấy yêu cầu bảo hiểm
  • Bảng kê khai tiền tại địa điểm và tiền trong quá trình vận chuyển

Important Note

In 10th April 2016, VietinBank hold Golf tournament - VietinBank & Korean Partners at the Royal Golf Club. The golfers play 18 holes on the golf course Manner handicap, with the prize structure: First, Second, Third (under 3 tournament table), the technique and the Hole-in-one.

Helpful Information

  VBI was honoured as Top 100 "Vietnamese Excellent Brands Awards 2015”

  VBI insurance Hold-in-one prize worth 1.5 billion VND