Business Employee Insurance

Bảo hiểm tai nạn người lao động

Mô tả sản phẩm
Sản phẩm bảo hiểm cho các rủi ro tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong quá trình làm việc của Người được bảo hiểm (NĐBH).
 
Đối tượng bảo hiểm
Là trách nhiệm phải bồi thường cho người lao động của NĐBH khi không may xảy ra tai nạn lao động/ bệnh nghề nghiệp.
 
Phạm vi bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm
Tai nạn lao động/ bệnh nghề nghiệp xảy ra đối với Người lao động, cụ thể:
  • NLĐ tử vong/ suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên;
  • NĐBH suy giảm khả năng lao động dưới 81%;
  • Phụ cấp nghỉ việc trong thời gian điều trị;
  • Chi phí y tế thực tế.
Đối tượng khách hàng
Khách hàng Doanh nghiệp/các Tổ chức khác (mua bảo hiểm cho Người lao động).
 
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
  • Giấy yêu cầu bảo hiểm
  • Danh sách người yêu cầu tham gia bảo hiểm (đối với Khách hàng tổ chức), CMTND/Hộ chiếu (đối với Khách hàng cá nhân).

Important Note

In 10th April 2016, VietinBank hold Golf tournament - VietinBank & Korean Partners at the Royal Golf Club. The golfers play 18 holes on the golf course Manner handicap, with the prize structure: First, Second, Third (under 3 tournament table), the technique and the Hole-in-one.

Helpful Information

  VBI was honoured as Top 100 "Vietnamese Excellent Brands Awards 2015”

  VBI insurance Hold-in-one prize worth 1.5 billion VND