Business Employee Insurance

Bảo hiểm sức khỏe VBI Care

Mô tả sản phẩm
Sản phẩm bảo hiểm cho các rủi ro tai nạn, ốm đau bệnh tật và thai sản ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và phát sinh các chi phí y tế điều trị.
 
Đối tượng bảo hiểm
Các cá nhân là công dân VN, người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại VN có độ tuổi từ 12 tháng tuổi đến 65 tuổi, VBI không nhận bảo hiểm cho các đối tượng sau:
  • Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong;
  • Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
  • Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.
Phạm vi bảo hiểm
I. Quyền lợi bảo hiểm chính:

1.      Bảo hiểm sinh mạng cá nhân: Tử vong hoặc tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật: VBI chi trả toàn bộ STBH.

2.      Bảo hiểm tai nạn cá nhân:
  • Tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn: VBI chi trả toàn bộ STBH.
  • Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn: VBI chi trả theo Bảng tỷ lệ.
  • Thương tật tạm thời do tai nạn: VBI thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý.
  • Trợ cấp nghỉ việc do điều trị tai nạn (cụ thể trong Quy tắc bảo hiểm).
3.      Bảo hiểm chi phí y tế nằm viện điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật, thai sản:
  • Nằm viện điều trị ốm đau, bệnh tật, thai sản: VBI sẽ thanh toán các chi phí cụ thể theo Quy tắc bảo hiểm.
  • Phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản: VBI sẽ thanh toán các chi phí cụ thể theo Quy tắc bảo hiểm.
4.      Các quyền lợi bảo hiểm khác.

II. Quyền lợi bảo hiểm bổ sung:

1.      Bảo hiểm điều trị ngoại trú.

2.      Bảo hiểm vận chuyển y tế cấp cứu.
Đối tượng khách hàng
Khách hàng Doanh nghiệp/ các tổ chức có nhu cầu mua bảo hiểm cho các thành viên.
 
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
  • Giấy yêu cầu bảo hiểm
  • Danh mục Người tham gia bảo hiểm.
Hồ sơ yêu cầu bồi thường
  • Giấy yêu cầu bồi thường

Important Note

In 10th April 2016, VietinBank hold Golf tournament - VietinBank & Korean Partners at the Royal Golf Club. The golfers play 18 holes on the golf course Manner handicap, with the prize structure: First, Second, Third (under 3 tournament table), the technique and the Hole-in-one.

Helpful Information

  VBI was honoured as Top 100 "Vietnamese Excellent Brands Awards 2015”

  VBI insurance Hold-in-one prize worth 1.5 billion VND