Business Engineering Insurance

Bảo hiểm máy móc và thiết bị xây dựng

Mô tả sản phẩm
Bảo hiểm máy móc và thiết bị xây dựng là hình thức bảo hiểm vật chất cho các thiết bị và máy móc thi công đang hoạt động tại công trường xây dựng như cần cẩu, xe lu, máy trộn xi măng, máy xúc, máy đóng cọc, máy đầm.
 
Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường cho tổn thất thực tế của máy móc thiết bị được bảo hiểm đặt trong công trường xây dựng khi xảy ra các rủi ro sau:
  • Rủi ro từ thiên nhiên: lũ lụt, mưa bão, gió lốc, sóng thần, sét đánh, lún, sụt lở, động đất, núi lửa phun.
  • Rủi ro từ hoạt động của con người (trên công trường): cháy, nổ, thiếu kinh nghiệm, bất cẩn, trộm cắp toàn bộ.
  • Rủi ro khác: rơi, lật, đổ, đâm va và các sự cố bất ngờ khác không lường trước được khi thi công hoặc di chuyển công trường.
Thời hạn bảo hiểm 12 tháng
Đối tượng khách hàng
Các chủ đầu tư, các nhà thầu, người cho thuê máy móc thiết bị, người đi thuê máy móc thiết bị
.
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
  • Giấy yêu cầu bảo hiểm
  • Danh mục máy móc tham gia bảo hiểm

Important Note

In 10th April 2016, VietinBank hold Golf tournament - VietinBank & Korean Partners at the Royal Golf Club. The golfers play 18 holes on the golf course Manner handicap, with the prize structure: First, Second, Third (under 3 tournament table), the technique and the Hole-in-one.

Helpful Information

  VBI was honoured as Top 100 "Vietnamese Excellent Brands Awards 2015”

  VBI insurance Hold-in-one prize worth 1.5 billion VND