Business Other Products

Bảo hiểm lòng trung thành

Mô tả sản phẩm

Bảo hiểm lòng trung thành là hình thức bảo hiểm cho những tổn thất về tiền bạc, tài sản…do hành vi không trung thực của nhân viên của người được bảo hiểm.
 
Phạm vi bảo hiểm
Bồi thường cho người được bảo hiểm những tổn thất về tiền bạc hay tài sản mà người được bảo hiểm phải gánh chịu phát sinh từ hành động cố ý hay hành động gian lận hay không trung thực của nhân viên của người được bảo hiểm liên quan đến chức vụ của họ, với điều kiện tổn thất xảy ra phải đảm bảo:
  • Trong thời hạn bảo hiểm.
  • Trong suốt quá trình làm việc liên tục của nhân viên đó.
  • Được phát hiện trong thời hạn bồi thường hoặc trong vòng 12 tháng sau đó hoặc trong vòng 12 tháng sau khi nhân viên đó nghỉ việc, bất cứ thời hạn nào đến trước.
Đối tượng khách hàng
Chủ doanh nghiệp, chủ ngân hàng, tổ chức tài chính
 
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
Giấy yêu cầu bảo hiểm
 

Important Note

In 10th April 2016, VietinBank hold Golf tournament - VietinBank & Korean Partners at the Royal Golf Club. The golfers play 18 holes on the golf course Manner handicap, with the prize structure: First, Second, Third (under 3 tournament table), the technique and the Hole-in-one.

Helpful Information

  VBI was honoured as Top 100 "Vietnamese Excellent Brands Awards 2015”

  VBI insurance Hold-in-one prize worth 1.5 billion VND