Business Employee Insurance

Bảo hiểm kết hợp con người

Mô tả sản phẩm
Sản phẩm bảo hiểm cho các rủi ro tai nạn, ốm đau bệnh tật và thai sản ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người được bảo hiểm (NĐBH).
 
Đối tượng bảo hiểm Đối tượng bảo hiểm là những người trong độ tuổi từ 16 đến 60 tuổi.

VBI không nhận bảo hiểm cho các đối tượng sau:
  • Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong;
  • Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
  • Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.
Phạm vi bảo hiểm
1.      Điều kiện A: Tử vong do ốm đau bệnh tật, VBI chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.

2.      Điều kiện B: Tử vong hoặc thương tật thân thể do tai nạn:
  • NĐBH tử vong: VBI chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.
  • NĐBH bị thương tật thân thể do tai nạn: VBI chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật.

3.      Điều kiện bảo hiểm C: Nằm viện điều trị hoặc phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản: Chi trả cụ thể theo Quy tắc bảo hiểm.

­­­­­­­
Đối tượng khách hàng
Khách hàng Doanh nghiệp/ các Tổ chức khác (mua bảo hiểm cho các thành viên)/ Khách hàng cá nhân/ Khách hàng có hoạt động tín dụng với VietinBank.
 
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
- Giấy yêu cầu bảo hiểm
- Danh sách người yêu cầu tham gia bảo hiểm (đối với Khách hàng tổ chức), CMTND/Hộ chiếu (đối với Khách hàng cá nhân).
 

Important Note

In 10th April 2016, VietinBank hold Golf tournament - VietinBank & Korean Partners at the Royal Golf Club. The golfers play 18 holes on the golf course Manner handicap, with the prize structure: First, Second, Third (under 3 tournament table), the technique and the Hole-in-one.

Helpful Information

  VBI was honoured as Top 100 "Vietnamese Excellent Brands Awards 2015”

  VBI insurance Hold-in-one prize worth 1.5 billion VND