chương trình từ thiện Áo ấm cho em

Đoàn thanh niên VBI tổ chức chương trình từ thiện Áo ấm cho em - 2016 tại Tuyên Quang

tổ chức chương trình về nguồn tại Nghệ An

Đoàn thanh niên VBI tổ chức chương trình về nguồn tại Nghệ An

chương trình "Màu Hoa Đỏ" 2015

VBI đồng hành cùng chương trình "Màu Hoa Đỏ" 2015

Nồi cháo tình thương

Chương trình “Nồi cháo tình thương” 2015

Hotline: 19001566