05:14 06/10/2021

Thông tin chi tiết về tình hình tài chính của Tổng công ty Bảo hiểm Ngân hàng VietinBank VBI năm 2020.

09:06 29/04/2020

VBI annual report 2018

05:05 19/06/2019

VBI annual report 2018

VBI annual report 2017

03:48 19/06/2019

VBI annual report 2017

VBI brochure 2018

10:14 10/01/2019

VBI brochure 2018

VBI annual report 2017

10:56 05/09/2018

VBI annual report 2017

VBI annual report 2016

11:24 07/08/2018

VBI annual report 2016

VBI annual report 2015

11:23 07/08/2018

VBI annual report 2015
Hotline: 19001566