Xem thêm

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ VBI NĂM 2021

02:59 27/04/2021

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ VBI NĂM 2020

THÔNG BÁO ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG

09:15 15/09/2020

VBI xin thông báo các tin tức, tài liệu về đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

VBI tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020

09:25 07/05/2020

Ngày 29/4 tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VBI) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ VBI NĂM 2020

09:48 22/04/2020

[DỰ THẢO] Bộ tài liệu ĐHĐCĐ VBI 2020
Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019

09:06 29/04/2020

VBI kính gửi Quý đối tác Báo cáo tài chính 2019

Báo cáo tài chính 2018

05:05 19/06/2019

Báo cáo tài chính 2018

Báo cáo tài chính 2017

03:48 19/06/2019

Báo cáo tài chính 2017

VBI brochure 2018

10:14 10/01/2019

VBI brochure 2018
Hotline: 19001566