Giới thiệu Cơ cấu quản trị

Cơ cấu quản trị

 
 
Bà Nguyễn Hồng Vân – Chủ tịch Công ty
 
Bà Nguyễn Hồng Vân tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Bà bắt đầu công tác tại Ngân hàng Công thương Việt Nam từ năm 1990. Bà đã từng giữ các chức vụ: Phó phòng Cân đối Tổng hợp; Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp và Đầu tư; Trưởng phòng kế hoạch Tổng hợp và Hỗ trợ ALCO. Hiện bà đang giữ chức Uỷ viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
Ông Lê Tuấn Dũng - Tổng Giám đốc
 
Ông Lê Tuấn Dũng tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Bảo hiểm và Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế quốc dân. Ông có gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm và đã đảm nhiệm các vị trí quan trọng từ quản lý nghiệp vụ đến tái bảo hiểm và kinh doanh trực tiếp tại các doanh nghiệp bảo hiểm như Tổng Công ty Bảo hiểm Quân đội, Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện và Tổng Công ty Bảo hiểm Dầu khí.
Ông Nguyễn Hồng Phong - Phó Tổng Giám đốc
 
Ông Nguyễn Hồng Phong tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế tại Đại học Thương Mại và Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế quốc dân. Trước khi được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc VBI vào tháng 7/2013, ông đã trải qua các vị trí phụ trách kinh doanh và quản lý nghiệp vụ tại Bảo hiểm VietinBank, Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và Tổng Công ty bảo hiểm Dầu khí.
Bà Trần Thị Hương Thủy – Phó Tổng Giám đốc
 
Bà Trần Thị Hương Thủy tốt nghiệp Cử nhân Đại học Luật và Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Latrobe. Bà Thủy có 20 năm kinh nghiệm công tác tại Ngân hàng Công thương Việt Nam. Trước khi được bổ nhiệm vị trí Phó tổng Giám đốc VBI vào tháng 10/2016, bà đã giữ vị trí Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Bảo hiểm VietinBank.